Om Stem Med

Stem med-kampagnen skal få endnu flere til at stemme til folketingsvalget og på den måde sikre et sundt demokrati.

Stem med logo

Kampagnen er et samarbejde mellem Silkeborg kommune, KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet. Formålet er at fastholde og øge valgdeltagelsen for et sund og stærkt demokrati. 

Siden 2013

Silkeborg Kommune har ved alle valg siden 2013 gennemført et demokratiprojektet for at øge valgdeltagelsen og sikre et sundt demokrati.

Valgdeltagelsen er et af de vigtigste tegn på sundheden i et demokrati. Gennem valgdeltagelsen viser vælgerne i hvilken grad, de bruger deres demokratiske ret i det repræsentativt demokrati.

Fra beSTEM til Stem med

Siden 2013 har Silkeborg derfor arbejdet for at styrke demokratiet ved at øge valgdeltagelsen ved samtlige valg og folkeafstemninger gennem demokratiprojektet ’beSTEM’ med opfordringen ”Vi stemmer! Gør du?”. Til folketingsvalget bliver det under overskriften 'Stem med'.

Det er sket med viden fra valgforskning og adfærdsforskning og med værktøjer som social proof, kærlige skub (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser.

Opmærksomheden og påvirkningen har været med til at få flere til at stemme. Det er vigtigt for et sundt demokrati.

Læs mere

Du kan læse mere om de tidligere demokratiprojekter på siden her.